ข่าวสาร

สถาบันการเงินที่อยู่คู่ Super S มาอย่างยาวนาน เป็นผู้ให้สินเชื่อเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์
สำหรับเจ้าของแฟรนไชส์ธนาคารออมสิน เปิดเกณฑ์สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อผู้มีรายได้น้อย วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อสร้างอาชีพ ให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ และสามารถพึ่งตัวเองได้ และลดความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน โดยมีเจ้าของแฟรนไชส์หรือ บริษัท ซุปเปอร์เอส เว็นเตอร์ จำกัด คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาการทำธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เจ้าของแฟรนไชส์ สามารถทำธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน