ข่าวสาร

บริษัท ซุปเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเรามีงานบริการทั้งรับส่งพัสดุ หลากหลายไม่เพียงรับส่งพัสดุเท่านั้น แต่เรา ยังมีงานบริการทางด้านไปรษณีย์อื่นๆ อีกเช่น การรับส่ง จดหมาย EMS ธนาณัติ บริการเก็บเงินปลายทาง และบริการช่องทางด่วนพิเศษ DROP OFF แบบไม่ต้องเข้าคิวรอ ซึ่งเป็นจุดเด่นงานบริการของเราที่ลูกค้ามั่นใจตลอดมา