ข่าวสาร

Super S เรามีอีกหนึ่งงานบริการที่รองรับความต้องการของชุมชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรวดเร็ว นั่นคืองานบบริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่รองรับการชำระบิลทุกประเภท เช่น รับชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ซึ่งถือเป็นจุดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ที่สะดวกสบายและให้ความมั่นใจที่พร้อมให้บริการสำหรับทุกคน